Penyelengaraan Peralatan ICT di Sekolah

GARIS PANDUAN OPERASI PELAKSANAAN
PENYENGGARAAN PERALATAN ICT

SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
TAHUN 2010

Bahagian Teknologi Pendidikan telah mencadangkan pelaksanaan penyenggaraan peralatan ICT  bagi tahun 2010 melalui subwaran yang ditentukan ialitu

                                              1.Sekolah tiada PTJ - BTPN / PPD / PTPB
                                              2.Sekolah PTJ - Sekolah yang mempunyai PTJ
                                              3.Kontrak KPM - RHL Engineering Sdn.Bhd
                                              4.Kontrak KPM - Kaypi Technologies Sdn Bh

  • Peralatan yang perlu disenggara adalah :

                  1.Komputer Peribadi
                  2.Komputer Riba
                  3.Server
                  4.Projektor LCD/DLP
                  5.Pencetak Mono
                  6.Pencetak Laser warna
                  7.Pencetak Dot-Matrik
                  8.Set Rangkaian LAN

  • Peralatan ICT yang termasuk dalam skop penyenggaraan adalah :
                   1.Peralatan ICT yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran

                   2.Peralatan ICT yang digunakan untuk pentadbiran sekolah.
                   3.Peralatan ICT yang digunakan untuk asrama sekolah
                   4.Peralatan ICT yang digunakan untuk pra-sekolah

  • Syarat peralatan ICT yang layak senggara adalah :
                   - Peralatan ICT yang telah didaftarkan sebagai aset kerajaan dan mempunyai nombor siri   
                     Daftar  Harta Modal(DHM).
                   - Peralatan ICT yang telah tamat tempoh jaminan .(warranty)
                   - Peralatan ICT yang tidak dikategorikan sebagai alat yang tidak wajar disenggara atau 
                     perbekalan peralatan ICT tahun 2002 ke atas. (Beyond Economic Repair-BER)

0 Response to "Penyelengaraan Peralatan ICT di Sekolah"

Post a Comment